ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

(เริ่มวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563)

ตารางเรียน ม.1

M1-1-2563.pdf

ตารางเรียน ม.2

M2-1-2563.pdf

ตารางเรียน ม.3

M3-1-2563.pdf

ตารางเรียน ม.4

M4-1-2563.pdf

ตารางเรียน ม.5

M5-1-2563.pdf

ตารางเรียน ม.6

M6-1-2563.pdf