การจัดกลุ่มนักเรียนมาเรียน On-Site และเรียน Online

เร็ว ๆ นี้

เร็ว ๆ นี้

เร็ว ๆ นี้

* การแบ่งกลุ่มนักเรียน จำแนกด้วยการเดินทางมาโรงเรียน พื้นที่หมู่บ้านและสลับกลุ่มนักเรียนมาเรียน เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ตามประกาศของโรงเรียน