ตารางเรียน

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

เริ่มใช้ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ตารางเรียน ม.1

M1 1-2565.pdf

ตารางเรียน ม.2

M2 2-2565.pdf

ตารางเรียน ม.3

M3 2-2565.pdf

ตารางเรียน ม.4

M4 2-2565.pdf

ตารางเรียน ม.5

M5 2-2565.pdf

ตารางเรียน ม.6

M6 2-2565.pdf