ตารางเรียน

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

Update เริ่มใช้ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

ตารางเรียน ม.1

ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่-1.pdf

ตารางเรียน ม.2

ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่-2.pdf

ตารางเรียน ม.3

ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่-3.pdf

ตารางเรียน ม.4

ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่-4.pdf

ตารางเรียน ม.5

ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่-5.pdf

ตารางเรียน ม.6

ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่-6.pdf